Wyrusz w podróż w głąb siebie

Poznaj metodę Insight, dzięki której uwolnisz się od autodestrukcyjnych nawyków swojego umysłu oraz osiągniesz stan mentalnej dojrzałości i głębokiej równowagi wewnętrznej.

„Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” to pierwsza książka Michała Pasterskiego, autora czytanego przez milion czytelników rocznie bloga o psychologii, rozwoju osobistym i edukacji Michalpasterski.pl.

Praktyka

Ponad 40 ćwiczeń praktycznych. Szczegółowo opisane metody i techniki wraz z miejscem do zapisywania wniosków i przebiegu ćwiczenia. 704 strony praktycznej wiedzy.

Ilustracje

11 pełnostronicowych ilustracji i 15 mniejszych ilustracji obrazujących treść książki. Twarda oprawa i papier wysokiej jakości.

Aplikacja

Darmowa aplikacja mobilna In:sight jako narzędzie wspierające korzystanie z metod opisanych w książce. Dostępna na iOS i Android.

Czym jest mentalna dojrzałość?

Men­talna doj­rza­łość to stan głę­bo­kiej rów­no­wagi psy­chicz­nej, zdro­wego samo­wspar­cia i wol­no­ści od auto­de­struk­cyj­nych nawy­ków naszego umy­słu.

Droga do stanu men­tal­nej doj­rza­ło­ści jest fascy­nu­jącą podróżą do wnę­trza sie­bie. Podróżą, któ­rej celem jest wgląd, samo­po­zna­nie i samo­dzielne roz­wią­za­nie wła­snych, men­tal­nych łami­głó­wek. Co Cię czeka na końcu tej drogi?

Życie peł­nią życia, według Two­jego wła­snego prze­pisu.

Insi­ght jest metodą, dzięki któ­rej przej­dziesz przez ten pro­ces samo­dziel­nie, krok po kroku. Uspo­ko­isz ten gada­tliwy, cha­otyczny umysł. Zyskasz głę­boki wgląd we wła­sny świat wewnętrzny. Zacz­niesz wsłu­chi­wać w głos swo­jej intu­icji. A co za tym idzie, będziesz odnaj­dy­wać w sobie odpo­wie­dzi na swoje naj­waż­niej­sze pyta­nia. Nawią­żesz dia­log z róż­nymi czę­ściami wła­snej oso­bo­wo­ści i poznasz cały zestaw prak­tycz­nych narzę­dzi do sys­te­ma­tycz­nej pracy nad sobą.

Michał Pasterski

Od 10 lat zgłębiam i praktykuję psychologię. Od 2 lat działam na rzecz edukacji.

Uwielbiam słowo pisane. Jestem autorem jednego z najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji. W ciągu ostatnich 8 lat napisałem ponad 350 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.

Jestem założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadoma Edukacja.

Wierzę w skuteczność indywidualnej pracy z człowiekiem i jako doświadczony coach wspieram w rozwoju osobistym Polaków na całym świecie.

W międzyczasie jestem… szczęśliwym mężem, praktykującym podróżnikiem, wielbicielem zdrowego odżywiania i amatorem gotowania.

Blog
MichalPasterski.pl

1.000.000

Czytelników rocznie

350+

Darmowych artykułów

Moim życiowym celem jest zmiana systemu edukacji na świecie. Mój blog jest dla mnie sposobem na dzielenie się moimi pomysłami i ideami z ludźmi, którzy myślą podobnie.


Michalpasterski.pl

Cześć 1.
Dojrzałość

Rozdział 1. Edukacja

Rozdział pierwszy to opowieść o moich przygodach z poszukiwaniem idealnej edukacji. Z tego rozdziału dowiesz się, jak obecny system edukacji niszczy osobowość dzieci, poznasz ciemne strony dużych seminariów motywacyjnych i zrozumiesz, dlaczego najlepszą edukacją jest samoedukacja.

Rozdział 2. Ludzka natura

Aby zrozumieć, jak działa ludzka psychika musimy najpierw zrozumieć podstawowe mechanizmy leżące u podstaw świata natury. Inspirując się tym światem omawiam tutaj 10 cech ludzkiej natury, które stały się dla mnie fundamentem opisywanej w tej książce metody.

Rozdział 3. Droga do dojrzałości

Czym jest mentalna dojrzałość i dlaczego większość ludzi nigdy jej nie doświadcza? W jaki sposób możemy wreszcie zakończyć wewnętrzną walkę, zaakceptować siebie w pełni i stać się dla siebie najlepszym wsparciem?

Cześć 2.
Wgląd

Rozdział 4. Metoda Insight

W tym rozdziale dowiesz się czym jest coaching i psychoterapia i w jaki sposób inspirowałem się tymi metodami przy tworzeniu metody Insight. Dowiesz się też, co się kryje za słowem Insight i jakie są najważniejsze założenia stojące za opisywaną w tej książce metodą.

Rozdział 5. Introspekcja

Aby umożliwić sobie głęboką i skuteczną pracę nad sobą, musimy nauczyć się zaglądać wgłąb siebie. W tym celu zajmiesz się oczyszczaniem swojego umysłu z mentalnego chaosu, a także nauczysz się uważnej obserwacji i wglądu w swój świat wewnętrzny.

Rozdział 6. Myślenie intuicyjne

Intuicja jest inteligencją naszego organizmu, która gdy mamy dobry kontakt ze sobą staje się dla nas najważniejszym narzędziem w rozwoju osobistym. W tym rozdziale poznasz techniki, które pozwolą ci wsłuchać się w głos swojej intuicji i dowiesz się jaką pełni ona rolę w metodzie Insight.

Rozdział 7. Samopoznanie

Oszukiwanie samego siebie jest naszym naturalnym mechanizmem obronnym, który trzyma nas z daleka od czasami niewygodnej prawdy o nas samych. Szczerość wobec siebie jest podstawą pracy z metodą Insight, dlatego w tym rozdziale ujrzysz to, co przed sobą do tej pory ukrywałeś.

Cześć 3.
Praktyka

Rozdział 8. Myślenie pytaniami

Myślenie pytaniami to pierwsza z dwóch głównych technik wchodzących w skład metody Insight oraz podstawa dla każdej sesji Insight. To najlepszy sposób na odnajdywanie w sobie odpowiedzi na najważniejsze dla nas pytania i skuteczna technika zmiany destrukcyjnych nawyków myślenia.

Rozdział 9. Wewnętrzne porozumienie

Istotą techniki Wewnętrzne porozumienie jest praca z naszymi subosobowościami - częściami naszej osobowości. To głęboki, odkrywczy i często przełomowy proces polegający na pracy nad trudnymi emocjami, niekorzystnymi przekonaniami oraz konfliktami wewnętrznymi.

Rozdział 10. Spotkanie ze sobą

W ostatnim rozdziale poznasz praktyczne aspekty sesji Insight, czyli czasu na samodzielną, systematyczną pracę nad sobą. Dowiesz się również, jak uczynić ją nieodłączną częścią twojego życia oraz jak możesz skutecznie wyrabiać inne ważne dla siebie nawyki.

Zobacz książkę od środka
18 stron | Format PDF

Aplikacja IN:SIGHT

Skrzynka z narzędziami

Aplikacja In:sight jest zaprojektowanym przeze mnie mobilnym narzędziem, które jest wsparciem metod opisanych w książce “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości”.

Z aplikacji In:sight możesz zacząć korzystać w dowolnym momencie czytania książki, choć w książce dokładnie opisuję sens i sposób działania każdego z jej modułów.

Moduł Samopoznanie

Funkcja, która pozwala ci dodawać codzienne wpisy o twoim samopoczuciu, odczuwanych emocjach oraz myślach, które najczęściej pojawiają się w twojej głowie.

Graficzne raporty z podsumowaniem zebranych danych będą dla ciebie źródłem wielu cennych odkryć na swój własny temat.

Moduł Notatnik

Miejsce, w którym za pomocą notatek możesz gromadzić najważniejsze przemyślenia na temat swojego życia i rozwoju osobistego. Wszystkie notatki możesz segregować za pomocą wygodnych folderów.

Ten moduł to kolejny sposób na gromadzenie cennych refleksji i źródło tematów do przepracowania na sesjach Insight.

Moduł Praktyka

Narzędzie będące wsparciem dla sesji Insight. To miejsce, w którym możesz śledzić swoje bieżące postępy w rozwoju osobistym poprzez uzupełnianie swojego planu rozwoju osobistego i opisywanie tego, nad czym obecnie pracujesz.

Dzięki temu niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz notować swoje refleksje na temat tego, czym się obecnie w rozwoju osobistym zajmujesz.

Moduł Myślenie pytaniami

Ten moduł to zestaw krótkich sesji coachingowych składających się z serii kart z pytaniami coachingowymi. Znajdziesz tam sesję w modelu GROW, a także sesje związane z pytaniami wspierającymi oraz wzmacniającymi.

Te krótkie serie pytań posłużą ci jako dostępny na szybko sposób na uwolnienie się od stresu, znalezienie motywacji do działania i na wiele innych okazji.

Moduł Umiejętności

Dla tych, którzy szukają dodatkowego wsparcia w rozwoju osobistym przygotowaliśmy moduł Umiejętności. To zestaw proponowanych kursów online, które zostały zaprojektowane w zgodzie z założeniami metody Insight.

Kursy są przeznaczone do rozwijania takich umiejętności jak asertywność, poczucie własnej wartości czy wyrabianie dobrych nawyków

Moduł Inspiracje

Każdy z nas potrzebuje odrobiny codziennej inspiracji. Celem tego modułu jest dostarczanie na ekran twojego urządzenia mobilnego krótkich, inspirujących tekstów (z książki, ale nie tylko).

Inspiracje będą cię zaskakiwać o losowo wybranej porze dnia, pobudzając cię do kreatywnej i konstruktywnej refleksji nad tym, co naprawdę ważne.

“Osiągnięcie mentalnej dojrzałości to powrót do pełni psychicznego zdrowia i gotowość na to, aby otworzyć swoje serce na wszystko, co cię spotyka. To moment, w którym zabawa w życie zaczyna się na dobre.”

Zamów INSIGHT

Książka

Darmowa wysyłka
Aplikacja In:sight

69 zł
eBook

eBook (PDF, ePub, mobi)
Aplikacja In:sight

55,20 zł
Książka + eBook

Książka + eBook (PDF, ePub, mobi)
Aplikacja In:sight

89 zł


Po kliknięciu w przycisk “Zamów” zostaniesz
przekierowany na stronę wydawnictwa Onepress,
gdzie sfinalizujesz transakcję.

Wydawca

Patroni medialni

Dla
mediów

Jeśli reprezentujesz media lub jesteś blogerem i chcesz uzyskać dodatkowe informacje o książce „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” lub przeprowadzić ze mną wywiad...

Pobierz media kit: lub napisz do mnie na:
media@ksiazkainsight.pl
© 2016 Michał Pasterski
Projekt strony: Michał Pasterski